top of page
MMH_TFTNW_FClaessens01.jpg

THE FUTURE THAT NEVER WAS (ALTER NATURE)

29 januari 2011 tot en met 05 juni 2011

NL - Van 29 januari 2011 tot en met 5 juni 2011 toonde het Modemuseum Hasselt (MMH) toekomstvisies uit het verleden, en de mogelijke toekomst van morgen.
The Future That Never Was gaf een 'futuristische' kijk op het magische jaar 2000 van ontwerpers uit de jaren zestig en toonde een blik op nieuwe mogelijkheden van morgen.

Doorheen de modegeschiedenis is er altijd een sterk verband geweest tussen mode en wetenschappelijke, industriële innovaties. Modeontwerpers hebben in hun ontwerpen altijd gebruik gemaakt van nieuwe technologieën en het mogelijke beeld van de toekomst komt ook voort uit die nieuwe wetenschappen en innovaties.
Moderne ontdekkingen en vooruitgang worden vaak rechtstreeks weerspiegeld in hun ontwerpen en collecties.

In de jaren zestig staat een nieuwe generatie van deze 'moderne' ontwerpers op. Onder andere Pierre Cardin, Andre Courrèges, Rudi Gernreich en Paco Rabanne experimenteren met nieuwe vormen en (synthetische) materialen. Deze ontwerpers vertegenwoordigen vaak een tijdperk waarin de mode geen inspiratie vindt in het verleden, maar gretig naar de toekomst kijkt.
"De kleding die mijn voorkeur heeft, is de kleding die ik bedenk voor een leven dat nog niet bestaat - de wereld van morgen"; zei Cardin ooit. Dit resulteerde in dynamische nieuwe ontwerpen en stijlen die ook nu nog een bron van inspiratie zijn voor veel (jonge) ontwerpers.

De impact van de industriële revolutie op textiel en confectie was eerder traag in vergelijking met de veranderingen die in de volgende 50 jaar op til waren. Nieuwe technologische ontwikkelingen en innovaties beloven de modewereld opnieuw op zijn kop te zetten. De evoluties in biowetenschap en technologie stimuleren de creatie van nieuwe textielen, kleding en functies, steeds met het oog op esthetiek. Een van de belangrijkste aspecten van deze "eco-mode" is dat zij anticipeert op toekomstige mogelijkheden en toepassingen in de mode.
Daarnaast winnen sociale, culturele en milieuaspecten - bijvoorbeeld duurzaamheid en eerlijke productieprocessen - aan belang. Op lange termijn zal de modewereld zich hieraan moeten aanpassen.
High end mode heeft steeds meer moeite om zich te onderscheiden op een steeds concurrerendere markt. De eisen van de consument stijgen, terwijl het budget voor mode kleiner wordt.

The Future That Never Was legt deze nieuwe mogelijkheden naast de toekomstvisie van vooraanstaande ontwerpers uit de Space Age periode. Een periode die de mode voorgoed veranderde.

Curator en concept: Kenneth Ramaekers

Assistent Curator: Eve Demoen

Onderzoek: Romy Cockx & Lise Braekers

Scenografie: Lien Wauters

Vormgeving: BrusattoDeelnemers : Victoria & Albert Museum London(Paco Rabanne, Pierre Cardin, Oliver Goldsmith)(UK), Museo del Traje (Paco Rabanne) (ES), Gemeentemuseum Den Haag (Gijs Bakker, Emanuel Ungaro, Paco Rabanne,...) (NL), Modemuseum Hasselt (André Courreges, Mary Quant, Paco Rabanne, Pierre Cardin, Rudi Gernreich,... )(BE), Lisa Shahno (DE), Suzi Webster (CA), Alexandra Verschueren (BE), Anke Loh (BE), LucyandBart (NL), Wieteke Opmeer(NL), Anita Evenepoel (BE), Anna Heylen (BE), NatureVSFuture (US), Olivia Ong (US), Atalanta Weller (UK), KnoWear (US), Marloes ten Bhömer (UK), BioJewellery (UK), Christopher Raeburn (UK), A. D.O. Clothing (US), Suzy Webster (UK), Katharine Hamnett (UK), Lanvin (FR), Thierry Mugler (FR), ...

Met dank aan: Stad Hasselt, College van burgemeester en schepenen, vzw De Vrienden van het Modemuseum,  Medewerkers Modemuseum Hasselt, Medewerkers Centrale Werkplaatsen Stad Hasselt, Vrijwilligers vzw De Vrienden van het Modemuseum
ENG - From the 29th of January 2011 until the 5th of June 2011 the Fashion Museum of Hasselt (MMH) showed visions of the future from the past, and the possible future of tomorrow.
The Future That Never Was presented a 'futuristic' view on the magical year 2000 from designers from the sixties and showed you a glance of new possibilities of tomorrow.

Throughout fashion history there has always been a strong connection between fashion and scientific, industrial innovations. Fashion designers have always used new technologies in their designs and the possible image of the future also springs from the new sciences and innovations.
Modern discoveries and progress are often directly reflected in their designs and collections.

In the sixties a new generation of these 'modern' designers rises. Pierre Cardin, Andre Courrèges, Rudi Gernreich and Paco Rabanne amongst others experimented with new forms and (synthetic) materials. These designers often represent an era in which fashion does not find inspiration in the past, but eagerly looks at the future.
"The clothes that I prefer are those I invent for a life that does not exist yet - the world of tomorrow"; Cardin once said. This resulted in dynamic new designs and styles that are still a source of inspiration for many (young) designers today.

The impact of the industrial revolution on textiles and confection was rather slow in comparison to the changes that were about to happen in the next 50 years. New technological developments and innovations promise to turn the fashion world upside down again. The evolutions in bioscience and technology encourage the creation of new textiles, clothing and functions, always with an eye on aesthetics. One of the most important aspects of this 'eco-fashion' is that it foresees future possibilities and applications in fashion.
Besides this, social, cultural and environmental aspects - for example durability and honest production processes - are gaining importance. On a long term, the fashion world will have to adapt to this.
High end fashion is finding more and more difficulties to distinguish itself on a continuing competing market. The demands of the consumer rise, while the budget for fashion gets smaller.

The Future That Never Was placed these new possibilities next to the vision of the future of prominent designers from the Space Age period. A period that changed fashion forever.


Curator: Kenneth Ramaekers

Assistent Curator: Eve Demoen

Research: Romy Cockx & Lise Braekers

Scenography: Lien Wauters

Graphical design: Brusatto


Participants : Victoria & Albert Museum London(Paco Rabanne, Pierre Cardin, Oliver Goldsmith)(UK), Museo del Traje (Paco Rabanne) (ES), Gemeentemuseum Den Haag (Gijs Bakker, Emanuel Ungaro, Paco Rabanne,...) (NL), Modemuseum Hasselt (André Courreges, Mary Quant, Paco Rabanne, Pierre Cardin, Rudi Gernreich,...)(BE), Lisa Shahno (DE), Suzi Webster (CA), Alexandra Verschueren (BE), Anke Loh (BE), LucyandBart (NL), Wieteke Opmeer(NL), Anita Evenepoel (BE), Anna Heylen (BE), NatureVSFuture (US), Olivia Ong (US), Atalanta Weller (UK), KnoWear (US), Marloes ten Bhömer (UK), BioJewellery (UK), Christopher Raeburn (UK), A.D.O. Clothing (US), Suzy Webster (UK), Katharine Hamnett (UK), Lanvin (FR), Thierry Mugler (FR), ...

With thanks to: City of Hasselt, Municipal Executive, vzw De Vrienden van het Modemuseum, Employees of the Modemuseum Hasselt, Employees of the Centrale Werkplaatsen of the City of Hasselt, Volunteers of the vzw De Vrienden van het Modemuseum

The Future That Never Was (Alter Nature): Welkom
bottom of page