top of page
mode museum-ten dans gevraagd-hasselt002

TEN DANS GEVRAAGD 
INVITED TO DANCE

13 september 2008 tot en met 4 januari 2009

NL - De tentoonstelling 'Ten dans gevraagd' biedt een overzicht van danskostuums die tussen 1920 en 2008 door modeontwerpers en beeldende kunstenaars gecreëerd werden voor Vlaamse en Brusselse dansgezelschappen. 

Vanaf 1910 bracht Sergeï Diaghilev voor zijn balletgezelschap Les Ballets Russes naar Parijs. Met Les Ballets Russes zorgde hij voor de doorbraak van grote choreografen en componisten. Daarnaast betrok hij bekende Russische kunstenaars bij zijn projecten voor het ontwerpen van decors en kostuums. Dat was een volledig nieuw gegeven in de theaterwereld van toen. Decors en danskostuums werden tot dan toe steeds ontworpen door decorateurs verbonden aan de gezelschappen.


Door het enorme succes van zijn producties waren ook andere kunstenaars bereid om aan de voorstellingen van Les Ballets Russes mee te werken. Diaghilev ging onder meer samenwerkingen aan met Pablo Picasso, Henri Matisse en Coco Chanel (Le train blue).

Dit voorbeeld inspireerde op zijn beurt andere Europese balletgezelschappen om samen te werken met beeldende kunstenaars en modeontwerpers.


Ik ging op zoek gegaan naar die kruisbestuivingen in Vlaanderen en Brussel van het begin van de 20ste eeuw tot nu...


Enkele voorbeelden

James Ensor creëerde het ballet "La Gamme d’Amour" waarvoor hij alles zelf ontwierp, van kostuums en decor tot muziek en choreografie.

Akarova & Baugniet en beeldende kunstenaars als Anto Carte en Denis Martin.

Jeanne Brabants werkte samen met en liet zich inspireren door Mimi Peetermans en May Néama.

Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen deed onder meer een beroep op Germinal Cassado, Walter Van Beirendonck en Jan Fabre.

Fabre creëerde zelf heel wat hedendaagse dansproducties en maakte de ontwerpen voor die danskostuums samen met bijvoorbeeld Daphne Kitschen en Pol Engels.

Anne Teresa De Keersmaeker koos voor haar soloperformance Once voor kleding ontworpen door modeontwerpster Anke Loh.

Marc Vanrunxt werkte samen met Robert Cash en koos stukken uit de collectie van Martin Margiela voor Antropomorf.

Wim Vandekeybus doet steevast beroep op Isabelle Lhoas.


Vier maanden lang was het modemuseum Hasselt een podium voor deze en vele andere creaties.Curator: Kenneth Ramaekers

Scenografie: Lien Wauters

Licht: Jan Dekeyser (In-Vitro)

Advies: Jeanne Brabants, Rina Barbier en Katie Verstockt

Vormgeving: Brusatto

Met dank aan: Stad Hasselt, College van burgemeester en schepenen, vzw De Vrienden van het Modemuseum,  Medewerkers Modemuseum Hasselt, Medewerkers Centrale Werkplaatsen Stad Hasselt, Vrijwilligers vzw De Vrienden van het Modemuseum

ENG - The exhibition 'Ten dans gevraagd' (Invited to Dance) offers an overview of dance costumes created by fashion designers and visual artists for Flemish and Brussels dance companies between 1920 and 2008. 


From 1910 onwards, Sergeï Diaghilev brought his ballet company 'Les Ballets Russes' to Paris. With 'Les Ballets Russes', he ensured the breakthrough of great choreographers and composers. He also involved well-known Russian artists in his projects for designing sets and costumes. This was something completely new in the theatre world of the time. Until then, sets and dance costumes had always been designed by set designers connected to the companies.


Due to the enormous success of his productions, other artists were also willing to work on the performances of Les Ballets Russes. Diaghilev collaborated with Pablo Picasso, Henri Matisse and Coco Chanel (Le train blue), among others.

This example in turn inspired other European ballet companies to collaborate with visual artists and fashion designers.


I went looking for these cross-pollinations in Flanders and Brussels from the beginning of the 20th century until now...


A few examples
James Ensor created the ballet "La Gamme d'Amour" for which he designed everything himself, from costumes and set to music and choreography.

Akarova & Baugniet and visual artists such as Anto Carte and Denis Martin worked together.

Jeanne Brabants worked with and was inspired by Mimi Peetermans and May Néama.

The Royal Ballet of Flanders called on Germinal Cassado, Walter Van Beirendonck and Jan Fabre, among others.

Fabre himself created many contemporary dance productions and made the designs for the dance costumes together with, for example, Daphne Kitschen and Pol Engels.

For her solo performance Once, Anne Teresa De Keersmaeker chose clothes designed by fashion designer Anke Loh.

Marc Vanrunxt worked with Robert Cash and chose pieces from the Martin Margiela collection for Anthropomorph.

Wim Vandekeybus invariably calls on Isabelle Lhoas.


For four months the Fashion Museum Hasselt was a stage for these and many other creations.Composition: Kenneth Ramaekers

Scenography: Lien Wauters

Lighting: Jan Dekeyser (In-Vitro)

Consultancy: Jeanne Brabants, Rina Barbier and Katie Verstockt

Design: Brusatto


With thanks to: City of Hasselt, Municipal Executive, vzw De Vrienden van het Modemuseum, Employees of the Modemuseum Hasselt, Employees of the Centrale Werkplaatsen of the City of Hasselt, Volunteers of the vzw De Vrienden van het Modemuseum

Ten Dans Gevraagd: Welkom
bottom of page