top of page
DWvB.jpg

DE WERELD VAN BRUEGEL - SPIEGEL NAAR VANDAAG.

06 april 2019 tot en met 20 oktober 2019
Wegens succes hernomen in 2020.

In 2019 was het precies 450 jaar geleden dat de Vlaamse schilder Pieter Bruegel de Oude overleed. Daarom organiseerde Openluchtmuseum Bokrijk, in samenwerking met Toerisme Vlaanderen, vanaf 6 april 2019 de interactieve expositie De wereld van Bruegel.

In De wereld van Bruegel ontmoeten de oude meester Pieter Bruegel de Oude en Bokrijk elkaar. Het parcours doorheen het museum van meer dan 2 kilometer en 11 locaties combineerde tentoonstellingen, een game en theater.

De game -met zowel fysieke als virtuele elementen- rijgt de haltes aan elkaar. Het daagt de bezoekers en vooral kinderen uit om het parcours tot en met de laatste locatie te bezoeken: zij adopteren virtueel één van Bruegels hoeden uit een centraal werk: De strijd tussen Carnaval en Vasten, waarop zij onderweg verborgen objecten uit het schilderij verzamelen. Inhoudelijk is ieder object een sleutel tot een scène uit De Strijd tussen Carnaval en Vasten. Aan het eindstation van het parcours transformeren scènes uit het schilderij naar een hedendaagse, bevragende scène via animatie. De verzamelde objecten waren daarbij de sleutels.

In 2019 vond bovendien in de zomermaanden juli en augustus elke dag het theaterstuk Bravo! meneer Bruegel plaats. Het scenario is speciaal voor Bokrijk’s context geschreven, voor haar brede publiek en de locatie buiten. Het is een hedendaagse interpretatie van Bruegels Strijd tussen Carnaval en Vasten met humor en voor jong en oud.


Projectleiding: Terenja van Dijk

Coördinatie communicatie, marketing en publiekswerking: Kenneth Ramaekers

Inhoudelijke coördinatie: Dr. Katrien Lichtert

Creatief Kernteam

In samenwerking met:

EXPERTEN: Prof. dr. Manfred Sellink, Prof. dr. Marc Jacobs, Prof. dr. Jan Van der Stock, Joris Van Grieken, dr. Sabine Penot, Alexandra van Dongen

BRUIKLENEN: Archeologie West-Friesland, Hoorn NL, Archeologische Dienst, Antwerpen, Bakkerijmuseum, Veurne, Erfgoed Zeeland, Middelburg NL, Museum Kunstpalast, Düsseldorf DL, MAS/Collecties Vleeshuis, Antwerpen, Westfries Museum, Hoorn NL, dr. Diana Mertens

MET BIJZONDERE DANK AAN

  • Voorzitter gedeputeerde Igor Philtjens

  • de leden van de Raad van Bestuur van vzw Het Domein Bokrijk

  • Gouverneur Herman Reynders

  • de deputatie van Provincie Limburg

MET DANK AAN PARTNERS

  • Kunsthistorisches Museum, Wenen

  • Toerisme Vlaanderen

  • Provincie Limburg

ENG - In 2019, it was exactly 450 years ago that the Flemish painter Pieter Bruegel the Elder died. Therefore, Openluchtmuseum Bokrijk, in cooperation with Toerisme Vlaanderen, organised the interactive exhibition The World of Bruegel from 6 April 2019 onwards.


In The World of Bruegel, the old master Pieter Bruegel the Elder and Bokrijk meet. The route through the museum of more than 2 kilometres and 11 locations combined exhibitions, a game and theatre.


The game - with both physical and virtual elements - strings the stops together. It challenges the visitors, especially children, to visit the route up to the last location: they virtually adopt one of Bruegel's hats from a central work: The Battle between Carnival and Lent, collecting hidden objects from the painting along the way. In terms of content, each object is a key to a scene from The battle between Carnival and Lent. At the end of the route, scenes from the painting are transformed into a contemporary, questioning scene through animation. The collected objects were the keys.


In addition, in 2019 the theatre play Bravo! mister Bruegel took place every day in the summer months July and August. The scenario was written especially for Bokrijk's context, for its wide audience and outdoor location. It is a contemporary interpretation of Bruegel's Battle between Carnival and Lent with humour and for young and old.


Project management: Terenja van Dijk

Coordination of communication, marketing and public relations: Kenneth Ramaekers

Content coordination: Dr. Katrien Lichtert


Creative Core Team

Terenja van Dijk

Kenneth Ramaekers

Katrien Lichtert

Thomas Laureyssens (Toyfoo)

Katrien Vandermarliere (ACP)

Peter De Bie (Laika)

Jo Roets (Laika)

Mieke Versyp (Laika)

Bart Lens (Lens Architects)


In cooperation with:

Oeyen and Winters, graphic design communication, signage

Frits Jeuris, artist

Spacemen, scenographers and graphic design exhibition

Staff and collaborators


EXPERTS: Prof. Dr. Manfred Sellink, Prof. Dr. Marc Jacobs, Prof. Dr. Jan Van der Stock, Joris Van Grieken, Dr. Sabine Penot, Alexandra van Dongen

LOANS: Archeologie West-Friesland, Hoorn NL, Archeologische Dienst, Antwerpen, Bakkerijmuseum, Veurne, Erfgoed Zeeland, Middelburg NL, Museum Kunstpalast, Düsseldorf DL, MAS/Collecties Vleeshuis, Antwerpen, Westfries Museum, Hoorn NL, Dr. Diana Mertens

WITH SPECIAL THANKS TO
Chairman delegate Igor Philtjens

the members of the Board of Directors of vzw Het Domein Bokrijk

Governor Herman Reynders

the delegation of the Province of Limburg


WITH THANKS TO PARTNERS
Kunsthistorisches Museum, Vienna

Tourism Flanders

Province of Limburg

De wereld van Bruegel: Welkom
bottom of page